Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

address: 284 24 Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552 - Vlašský dvůr
telephone: (+420) 327 512 701
e-mail: gfj@kutnohorsko.cz
http:// gfj.kh.cz
founded:
director: Mgr. Aleš Rezler


DESCRIPTION

EXHIBITIONS
2006-10-19 - 2006-12-31Přírůstky sbírek GFJ 1996-2006
2006-04-13 - 2006-06-18Krčil Josef (1906-1985) - ke 100. výročí narození autora
2006-02-16 - 2006-03-31Skála Fratišek st. - ilustrace

2005-11-04 - 2006-01-31Radimský Václav (1867-1946) - výběr z malířského díla
2005-04-07 - 2005-06-19Kulhánek Oldřich - gafika
2005-01-20 - 2005-??-??Kobliha František (1877-1962) - výběr z grafického díla ze sbírek GVU v Ostravě a GMU v Hradci Králové

2004-10-14 - 2004-??-??Král Jaroslav (1883-1942)
2004-07-01 - 2004-09-26Jenewein Felix ze sbírek GFJ
2004-04-01 - 2004-06-20Alt Jaroslav - výběr z malířské tvorby 1948-2004
2004-01-15 - 2004-03-21Váchal Josef (1884-1969)

2003-09-26 - 2003-11-23Jenewein Felix (1857-1909) - ze sbírek GFJ
2003-07-03 - 2003-09-14Konůpek Jan (1883-1950) - grafické dílo
2003-04-03 - 2003-06-20Švabinský Max (1873-1962) - ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

2002-12-17 - 2003-03-16výstava dětského výtvarného projevu žáků a studentů kutnohorských škol
2002-09-06 - 2002-11-27Linek Václav - kreslený humor, výběr z užité tvorby
2002-07-01 - 2002-08-21Jenewein Felix
2002-04-11 - 2002-06-19Nové přírůstky sbírek GFJ z let 1996-2001
2002-01-24 - 2002-03-20Fischerová-Kvěchová Marie - skicy, obrazy, ilustrace

2001-08-31 - 2001-11-30Valter Karel - Eta, eta, žlutí ptáci, obrazy 1969 - 89, drobné kresby a malby 1948 - 1995
2001-07-04 - 2001-08-26Jenewein Felix (1857-1905) - studie a definitivy ze sbírek GFJ
2001-04-13 - 2001-06-24Alt Jaroslav - obrazy, kresby, grafika
2001-02-07 - 2001-03-25Čapek Karel - fotograf

2000-11-10 - 2001-01-25Filipský Luděk - Otevřené pole - práce z let 1990-2000
2000-09-05 - 2000-09-30Wenig Adolf - scénické návrhy
2000-06-14 - 2000-08-31Jenewein Felix - ze sbírek GFJ
2000-04-15 - 2000-05-31Reynek Bohuslav 1892-1971 - co zemí jest a co již není, grafické dílo z let 1930-1970

1999-12-03 - 2000-02-28Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835-1910
1999-05-12 - 1999-07-25Pospíšil Antonín - Ilustrace, studie, knižní přebaly  Catalog

1998-11-04 - 1999-03-14Jenewein Felix - nevystavené studie a definitivy, II.část
1998-08-05 - 1998-10-28Vysekal František (1882-1947)
1998-05-20 - 1998-07-31Hlaváček Karel
1998-01-28 - 1998-04-05Burian Zdeněk - malíř a ilustrátor

1997-07-09 - 1997-08-30Jenewein Felix - Nevystavené studie, I.část
1997-04-09 - 1997-06-30Alt Jaroslav - výběr z malířské tvorby 1947-1997  Catalog
1997-01-29 - 1997-03-31Skupina 42 - Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

1996-10-30 - 1996-12-31Krčil Josef - obrazy a kresby z let 1930-1945
1996-09-05 - 1996-09-30Pechr Čestmír - divadelní plakáty, užitá grafika a scénické návrhy z let 1948-1996
1996-07-17 - 1996-08-30Pešánek Zdeněk, Zippe Stanislav, Opočenský Pavel - Pocta Zdeňku Pešánkovi
1996-04-01 - 1996-05-30Koníček Oldřich, Jareš Jaroslav, Šedivý Josef Jan  Catalog
1996-01-24 - 1996-03-10Jenewein Felix - souborná výstava