Kremlička Rudolf

birth: 19. 6. 1886, Kolín
dead: 3. 6. 1932, Praha
disciplines: painting, graphic arts
member: Tvrdošíjní, S.V.U. Mánes (1917-1929), Hagen Vídeň (od 1924)


STUDIES
1907 - 1912AVU Praha, V. Bukovac, B. Roubalík, H. Schwaigr

TEACHING EXPERIENCE

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2006Dům U kamenného zvonu, Praha
1988Galerie Benedikta Rejta, Louny
1986Nová síň, Ostrava
1985Západočeská galerie, Plzeň
1979NG-Hlinsko
Moravská galerie, Brno
1967Oblastní galerie, Gottwaldov
1963Oblastní galerie, Liberec
1958Nová síň, Praha
1944Salon Výtvarné dílo, Praha
Malá síň Mánesa, Praha
1937Alšova síň UB, Praha
1932Obecní dům, Praha
1930Dům umění, Ostrava  List of exhibited artworks
1929Dům umění, Ostrava  List of exhibited artworks
1928Aventinská Mansarda, Praha
Hradec Králové
1925Síň Mánesa, Praha
UPM Brno

COLLECTIVE EXHIBITIONS
2008Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, SGVU, Litoměřice
2004Proměny člověka, Galerie Františka Drtikola, Příbram
2003České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
2002Obrazy českých umělců konce 19. a první půle 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Orlické muzeum, Kolowratský zámek, Rychnov nad Kněžnou
2001Akt v umění 1. poloviny 20. století, Zámek, Zlín
1999... a co sbírky, Muzum umění, Olomouc
1998České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1996V prostoru 20. století, Městská knihovna, Praha
1995České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
České umění 1. poloviny 20. století, Hornoslezské muzeum, Bytom, Poland
1992Základatelé českého moderního umění, Dům umění, Opava
1988Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre - Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1987Cesty za uměním naší doby, Mánes, Praha
Český portrét 1877-1987, Středočeská galerie, Praha
1986České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice
Přírůstky sbírek 1981-1985, Východočeská galerie, Pardubice
1984Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
198320 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
České malířství a sochařství 20. století, Zámek, Chropyně  List of exhibited artworks
1981Malířský a sochařský portrét, SVGU, Litoměřice  Catalog
České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Boje a zápasy českého moderního umění, Oblastní galerie, Liberec
Umění a společnost, Dům umění - OGVU, Gottwaldov
1980Tvrdošíjní, Dům umění města Brna, Brno
České moderní malířství 1900-1950, Dům umění, Ostrava
1979Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie, Liberec
Česká portrétní malba XX. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno
1978České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Český žánr na přelomu 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha  List of exhibited artworks
1976Česká kresba, Dům umění, Ostrava
1975České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice  Catalog
1974České malířství XX. století, Oblastní galerie, Liberec
1973České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie, Sbírka moderního umění, Praha
České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1972Přírůstky z let 1970-1972, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem  Catalog
1971Umění a doba, Valdštejnská jízdárna, Praha
196850 let československé malby, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
50 let československého malířství 1918-1968, Praha
České malířství XX. století, Dům umění, Ostrava
1967České malířství 20. století, Zámek, Bruntál
České malířství 20. století, Muzeum, Krnov
1965Moderní česká kresba 1900-1950, Palác Kinských, Praha
České moderní malířství a sochařství, Zámek, Gottwaldov  List of exhibited artworks
České moderní umění, Zámek, Nelahozeves
Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava
1963Hluboká 1963. Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1959České moderní malířství, Dům umění, Ostrava  List of exhibited artworks
1956Zátiší v české malbě XX. století, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1950Národní galerie krajským galeriím, Slovanský ostrov, Praha
1949Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1948Spolek výtvarných umělců Aleš, Dům umění města Brna, Brno
1947Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Kramářova vila, Praha
Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna, Praha  List of exhibited artworks
1945Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea Památníku osvobození, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1940Padesát let české moderní grafiky, Hollar, Praha
Umění monumentální, Mánes, Praha
1939Výstava podobizen. Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1937Oslavy 50 let Mánesa, II. Výstava 50 let Mánesa, Mánes, Praha
1936Taneční výstava, Mánes, Praha
Členská výstava Umělecké besedy, Dům umění, Ostrava  List of exhibited artworks
1935Umělecká díla ze soukromých sbírek členů Rotary-Clubu v Mor. Ostravě, Dům umění, Ostrava  List of exhibited artworks
1932232. členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1930Secesse z Mánesa, Topičův salon, Praha
Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1928Výstava soudobé kultury, Brno  List of exhibited artworks
1927Vánoční výstava prací členů SVU Mánes, Síň Mánesa, Praha
134. výstava SVU Mánes, členská, Obecní dům, Praha
Výstava aktů /oleje, kresby, plastiky/, Síň Mánesa, Praha
128. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze, Dům umění, Ostrava
125. výstava SVU Mánes. XVI. výstava Umeleckej Besedy Slovenskej, Dom Umeleckej Besedy Slovenskej, Bratislava
1926109. výstava SVU Mánes, členská, Výstavní sál obchodní akademie, Plzeň
105. výstava SVU Mánes. Výstava sběratele Dra A. Starého, Síň Mánesa, Praha
100. výstava SVU Mánes, Obecní dům, Praha
192598. výstava. Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Výstavní sál musea, Hradec Králové
Vánoční výstava SVU Mánes, Síň Mánesa, Praha
1924Razstava češke moderne umetnosti Društva Manes v Pragi, Jakopičev paviljon, Ljubljana
81. výstava SVU Mánes, členská, Obecní dům, Praha
192363. výstava SVU Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1922Vánoční trh prací členů spolku, Síň Mánesa, Praha
192154. výstava SVU Mánes, členská XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, členská, Obecní dům, Praha
Tvrošíjní, Dům umělců, Praha
Tvrošíjní, Brno
Tvrošíjní, Košice
191849. výstava SVU Mánes, Obecní dům, Praha
Tvrošíjní, Weinertova umělecká a aukční síň, Praha
Čeští výtvarníci Českému srdci, Obecní dům, Praha
191748. výstava SVU Mánes, členská, Obecní dům, Praha
191647. výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha

INTERVIEWS, AUTHORS' OWN TEXTS
1954Kremlička Rudolf: Z dopisů a poznámek Rudolfa Kremličky, Výtvarné umění

LITERATURE
Informační systém abART - full verze
1995Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha
1984Hlušička Jiří: České moderní malířství v Moravské galerii v Brně, Díl 1., 301 str., Nakl. Blok, Brno
1975Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha
1964Novák Luděk: Rudolf Kremlička, SNKLU, Malá galerie, Sv. 3, Praha
1957Císařovský Josef: O dvou často vzpomínaných a přece neznámých, Kultura
1955Nezval Vítězslav: Rudolf Kremlička, SNKLU, Současné umění, Praha
1954Nezval Vítězslav: Rudolf Kremlička, Výtvarné umění
1950Novotný Kamil: Rudolf Kremlička, S.U.V. Mánes-Melantrich, Prameny, sbírka dobrého umění, Sv. 50
1948Tobolká Z.: Rudolf Kremlička, Věci a lidé, 1947-48, s. 126-9
1947Dr. Toman Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, Rudolf Ryšavý, Praha
1942Birnbaumová Alžběta, Černá Věra: Opuštěná paleta, F. Topič, Propagujeme umění, Praha, s. 49
Novotný K.: Rudolf Kremlička, Praha
1928Pečírka Jaromír: Malíř Rudolf Kremlička, Rozpravy Aventina
1925O. Š. M.: Výstavy - Rudolf Kremlička, Rozpravy Aventina
Faure Elie: Rudolf Kremlička, Malířské konfese, Musaion 6, Aventinum
 
Zlatá Praha  List of published artworks

COLLECTIONS
Galerie umění, Karlovy Vary  O
Galerie hlavního města Prahy v Praze  M
Galerie výtvarného umění v Ostravě  O  Gr
Moravská galerie v Brně  A
Východočeská galerie, Pardubice  O  G
Rabasova galerie, Rakovník  G
Národní galerie v Praze, Praha  O  DO  R  K
Oblastní galerie v Liberci  
Západočeská galerie v Plzni  O
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem  O
České muzeum výtvarných umění, Praha  O  G
Pražská energetika, a.s., Praha
Musée du Luxembourg
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Krajská galerie, Hradec Králové

AWARDS, PRIZES

AUCTIONS
2001Aukční síň Vltavín - 38. aukce, Praha

statistka přístupů: