Dům umění

address: 746 01 Opava, Pekařská 12
telephone: (+ 420) 553 712 231
e-mail: bludny.kamen@opava.cz
http:// www.sca-art.cz/duopava
founded: 1974
director: Martin Klimeš


DESCRIPTION

EXHIBITIONS
2007-01-09 - 2007-02-11Janáček Zbyněk - Tisky / Prints
2007-01-09 - 2007-02-11Beer Jeff - Gramatika vody
2007-01-09 - 2007-02-11Štenclová Ivana - Něžný mirelon (oratoř)

2006-10-24 - 2006-11-23Dyntera Jan - Fotografie
2006-10-24 - 2006-11-23Palla Marian - Vystava /retrospektiva/
2006-09-15 - 2006-11-23Štekrová Andrea - Dvacet skorokostek - rekonstrukce (atrium)
2006-09-26 - 2006-10-08Bazar Art a Kontejner Art (refektář)
2006-09-06 - 2006-10-08Štanclová Kamila, Kállay Dušan - Pohádkový svět Hanse Christiana Andersena - ilustrace
2006-06-22 - 2006-08-20Absolventi ITF FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006
2006-05-02 - 2006-08-13Krtička Jan - Busch - instalace
2006-05-02 - 2006-06-04JEČITOŠILAJAKTOPUČI II. - studenti Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera, VŠUP Praha
2006-03-10 - 2006-04-23Record - I Love 69 popgejů - instalace (oratoř)
2006-03-10 - 2006-04-23Sopko Jiří - Obrazy a obrázky
2006-03-03 - 2006-04-23Aulehla Gustav - Takoví jsme byli - fotografie z 50. - 80. let (Kabinet fotografie)
2006-01-26 - 2006-02-26Demek Peter - Fasádní idy - instalace
2006-01-26 - 2006-02-26Hermovo ucho

2005-12-08 - 2006-01-15Pavelová Radka - Kolem těla - fotografie, videoinstalace (oratoř)
2005-12-08 - 2006-02-26Nivnický Radek - Untitled - instalace (atrium)
2005-12-08 - 2006-01-15Rittstein Michael - Nemysli a maluj - obrazy, kresby
2005-10-26 - 2005-11-27Heinl Annegret, Steklík Jan
2005-10-26 - 2005-11-27Lesbická škola Karla Nepraše
2005-09-01 - 2005-10-02Klimeš Ivo - Město a divadlo - Čtyři divadla architekta Ivo Klimeše
2005-09-01 - 2005-10-02Kristián Jiří - S úctou Foma Fomič - divadelní fotografie
2005-09-01 - 2005-10-02Jezbera Ladislav - Pro Václava - instalace
2005-06-23 - 2005-??-??3 + 1
2005-04-28 - 2005-06-12Hořínek Bořivoj - Záznamy
2005-04-28 - 2005-06-12Korbička Pavel - Světlovody
2005-03-11 - 2005-04-17Společná místa - profesoři Akademie výtvarného umění v Poznani (Poland)
2005-02-02 - 2005-03-06Doma ale venku
2005-02-02 - 2005-03-06Skalík Tomáš - Prostor IFM / uhlopříčně rozděleno
2005-02-02 - 2005-03-06Dička Rudolf (Slovakia)- Postmutanti - kysucká rustikální postmoderna

2004-12-15 - 2005-01-26Steklík Jan, Palla Marian - Vodovodní umění - performance, videoart
2004-10-27 - 2004-12-05Skupina VY3
2004-09-09 - 2004-10-17Opava - naše město - výstava žáků Speciální školy pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě
2004-09-09 - 2004-10-28Nová místa
2004-09-09 - 2004-10-28Kyndrová Dana - fotografie
2004-07-01 - 2004-08-16Klik Klak, Přindiš Oskar - objekty
2004-07-01 - 2004-08-16Paralelní promítání - obrazy, videoinstalace, instalce
2004-05-08 - 2004-06-30Návrhy pro Sochařské symposium Opava 2004 - kresby, fotografie
2004-04-16 - 2004-06-13Akt v české fotografii 1960-2000
2004-03-03 - 2004-04-11PlomaART - studenti FaVU Brno, ateliér J. Ambrůze
2004-01-15 - 2004-02-22Zajíček Pavel Nastřelované a lepené obrazy, iluminované objekty (oratoř)
2004-01-15 - 2004-02-22BARAKA - studentky AVU - obrazy, sochy, fotografie

2003-11-01 - 2004-01-04Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003
2003-09-09 - 2003-10-19Opava město umění a kultury 1989 - 2003 - kresby, malby, plakáty, dokumenty
2003-05-20 - 2003-06-29Řezáč Jan - Obrazy (refektář)
2003-05-20 - 2003-06-29Pedretti Gian - Obrazy
2003-04-08 - 2003-05-11Walking from Here to There - kresby, sochy, instalace
2003-04-08 - 2003-05-11Reynek Bohuslav - Pieta v loďce - grafiky
2003-02-26 - 2003-03-30Retrovie - Avanguardia. Od staré Evropy k nové - díla ze středoevropského sympozia v Malo - objetky, fotografie, kresby, ...
2003-01-14 - 2003-02-16Chládek Dušan - Pole a struktury - kresby
2003-01-14 - 2003-02-16Nikl Petr - Černý ráj - obrazy, kresby

2002-11-01 - 2002-12-20Zapletalová Veronika - Rourouni - kolorované fotografie (refektář
2002-11-01 - 2002-12-20Kotrba Marius - Sochy a kresby
2002-09-13 - 2002-10-20ECHO - zvukové objektx (DU + refektář)
2002-07-16 - 2002-09-01Géringová Jitka - Upečeno - obrazy (refektář)
2002-07-16 - 2002-09-01Adamus Karel - Vizuální poezie
2002-05-08 - 2002-06-23O židli - design, objekty, obrazy, kresby
2002-04-30 - 2002-05-26Dita Pepe - Autoportréty (refektář)
2002-03-19 - 2002-04-28Bavčar Eugen - fotografie (refektář)
2002-03-19 - 2002-04-28Steklík Jan, Heinl Annegret - Kamenný koberec - Instalace (oratoř)
2002-03-19 - 2002-04-28Procházka krajinou - obrazy, kresby
2002-02-07 - 2002-03-10Grosseová Elsbieta - keramika (oratoř)
2002-02-07 - 2002-03-10Činčera, Pohribný Jan - autorské papíry, fotografie, instalace

2001-12-14 - 2002-01-27Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie
2001-10-30 - 2001-12-02Kolmo k ose II.
2001-09-20 - 2001-10-21Lysáček Petr - Svatováclavský sklad - instalace (kostel)
2001-09-20 - 2001-10-21Geabuer Kurt a Ateliér veškerého sochařství - sochy, objekty, fotografie, kresba, malba, ...
2001-09-20 - 2001-10-21Heinl Annegret, Steklík Jan - Výlet do Opavy - kresby (oratoř)
2001-09-12 - 2001-10-21Noseková Jana - Akty spisovatelů - fotografie (refektář)
2001-07-17 - 2001-09-02Klub konkrétistů - obrazy, kresby, objekty, instalace (DU + kostel)
2001-06-15 - 2001-07-10Malík Jaroslav - Moje malá próza róza v Indii - fotografie (kostel)
2001-05-30 - 2001-07-01Dali Salvador - Zpěvy Maldororovy, faksimile grafických tisků (refektář)
2001-05-29 - 2001-07-01Reichmann Vilém - fotografie
2001-05-14 - 2001-05-18Od Indie po dnešek - fotografie (refektář)
2001-04-26 - 2001-06-10Ambrůz Jan - Čtvero ročních dob - instalace (kostel)
2001-04-11 - 2001-05-13Mrázek Jan, Czudek Pavel - Opavské bomby a bombičky (refektář)
2001-04-10 - 2001-05-20Hladíková Jenny, Hladík Jan - tapiserie, grafika
2001-03-06 - 2001-04-06Horvitz Robert - Extrémní kresby (refektář)
2001-03-06 - 2002-04-06Dokouřeno? - Obrazy, fotografie, instalece, objekty
2001-03-06 - 2001-04-06Plečnik Josip - kresby, realizace, objekty
2001-01-23 - 2001-02-25Vokolek Vojmír - objekty, video, fónická poezie
2001-01-23 - 2001-02-25Mansfeldová Eva - obrazy
2001-01-23 - 2001-02-25Geldner Erich - fotografie, architek. plány (refektář)

2000-12-12 - 2001-01-14Podlahova 2000 - studenti katedry výtvarné tvorby PdF OU
2000-12-11 - 2001-01-14Opava: Architek-tura na periferii - fotografie
2000-10-31 - 2000-12-03Fekar Miloslav - Nebe na zemi, Světelné ulity ( kostel )
2000-10-31 - 2000-12-03Krčmář Vlastimil - Němá vitalita ( refektář )
2000-10-31 - 2000-12-03Havlík Vladimír - Retrovirus
2000-10-11 - 2000-11-24Opava - město a jeho lidé 1900-2000 - v rámci 43. ročníku Bezručovy Opavy
2000-08-22 - 2001-10-11Štreit Jindřich - Cesta ke svobodě ( kostel )
2000-08-03 - 2000-09-03Klimešová Anna - Otisky v keramické hlíně II. ( refektář )
2000-08-03 - 2000-09-03Wojnar Jan - Vztahové realizace - fotografie, objekty
2000-06-20 - 2000-07-30Monogramista T. D. - Stěhování a nouzové úniky - kresby ( refektář )
2000-06-20 - 2000-07-30Bakalová Andrea - kresby ( atrium DU )
2000-06-08 - 2000-07-16Šigut Jiří - Záznamy ( kostel )
2000-05-11 - 2000-05-30Škarohlídová Jana - Akvarely ( kostel )
2000-04-04 - 2000-05-10Valchářová Blanka - Paradigma tudej, obrazy, instalace ( kostel )
2000-05-02 - 2000-06-11Ovčáčková Berenika - Serigrafie ( refektář )
2000-05-02 - 2000-06-30Rudolf Pavel - kresby, obrazy  Catalog
2000-05-02 - 2000-06-30Kosková Inge - kresby  Catalog
2000-03-14 - 2000-04-23Veselý Petr - Jarní průřez - obrazy, objekty, č.85
2000-03-14 - 2000-04-23Opavská architektura 1800 - 1950, plány, nákresy
2000-02-01 - 2000-03-10Dohromady, ale samostatně
2000-02-01 - 2000-03-10Malich Karel - tužkové kresby  Catalog

1999-12-14 - 2000-01-28Boggiani Guido - Fotograf (1861-1901)
1999-12-14 - 2000-01-28Surůvka Jiří - Betmen - airbrush na syntetickém plátně
1999-11-03 - 1999-12-10Marian Palla - Pupkem do kýblu (býv. kostel sv. Václav)
1999-10-28 - 1999-12-10Od dominikánského kláštera k Domu umění - fotografie
1999-10-28 - 1999-12-10Dům umění dnes - fotografie
1999-10-28 - 1999-12-1025 autorů - obrazy, objekty, sochy, kresby
1999-09-15 - 1999-10-24Stanislavová Irena - Doteky tónů - výstava obrazů
1999-08-10 - 1999-09-10Ovčáček Eduard - Rotace
1999-08-10 - 1999-09-10Hůla Jiří - Všechno se vším
1999-07-07 - 1999-08-07Chládek Dušan - Pole, Martínek Pavel - Pohyb, Štencek Jiří - Tělo, Feikus Martin - Hra - obrazy a fotografie
1999-05-18 - 1999-06-19Kohnová Rut - obrazy o Franci Kafkovi
1999-05-18 - 1999-06-19Slovenská nová vlna - výtvarná fotografie
1999-04-13 - 1999-05-14Kalmus Peter - Vizuální poezie
1999-04-13 - 1999-05-14Česká serigrafie, instalace studentů ateliéru intermediálních forem PdF Ostravské univerzity
1999-03-02 - 1999-04-09Janoušková Věra - plastiky, koláže
1999-03-02 - 1999-04-09Maur Milan - Rytmy 1988-1998
1999-01-27 - 1999-02-28Jiný svět?

1998-??-?? - 1998-??-??Bočkay Milan - To čo uvidíte nebude to čo uvidíte
1998-??-?? - 1998-??-??Slovenská fotografie
1998-??-?? - 1998-??-??Jan Šafránek, obrazy, kresby
1998-05-21 - 1998-06-26Řehoř Petr - Příběhy písmen
1998-04-07 - 1998-05-17Bocián - Tinayrová, obrazy, sochy
1998-03-03 - 1998-03-29Štenclová Jitka - obrazy
1998-??-?? - 1998-??-??Hajn Alva - obrazy, objekty
1998-??-?? - 1998-??-??Jaromír E. Brabenec - Lollipops

1997-11-12 - 1997-12-31Grusmanová Rita - keramika
1997-11-11 - 1997-12-31Komárek Ivan - Pocta manýrismu - malba, kresba, objekty
1997-??-?? - 1997-??-??120 let knihovnictví v Opavě
1997-??-?? - 1997-??-??Senecký Karel - barevná fotografie
1997-06-03 - 1997-06-29Jochmann Petr - Retro, Bestiář, kresby, malba
1997-06-02 - 1997-08-31Pavelek Petr - sochy
1997-??-?? - 1997-??-??Filandr Václav - obrazy, objekty
1997-04-08 - 1997-05-25Wiesner Radek - malba, kresba
1997-02-04 - 1997-03-16Cigoš Stanislav - Cesta světla

1996-11-05 - 1997-01-26Zoubek Olbram - sochy
1996-??-?? - 1996-??-??Nejhezčí dětem
1996-??-?? - 1996-??-??Karla Klusoňová, krajky
1996-07-30 - 1996-09-08Hayek Pavel - dílo
1996-05-07 - 1996-06-30Černý František A. - Hledání podstaty - obrazy, grafika, objekty 1970-96
1996-03-21 - 1996-04-28Opravdické obrazy - symposium v malbě plastelínou
1996-??-?? - 1996-??-??Evropa ve škole aneb Evropa v Opavě
1996-01-30 - 1996-03-10Jirků Boris - obrazy, kresby, sochy, ilustrace

1995-10-31 - 1995-12-31Moucha Miloslav - Pastely '95, Smutný Oldřich - Ohlédnutí
1995-09-05 - 1995-10-22Šimotová Adriena - O blízkém a vzdáleném
1995-06-13 - 1995-08-27Kvíčala Petr - malby
1995-04-25 - 1995-06-04Prager Wilfried - obrazy, kresby
1995-03-07 - 1995-04-17Reich Jan - fotografie
1995-??-?? - 1995-??-?? Nová citlivost
1995-01-17 - 1995-02-26Exner Ivan - Realismus

1994-12-06 - 1995-01-08Odráška Josef - malba / kresba / grafika / 1969-1994 / č.14
1994-10-18 - 1994-11-27Nepraš Karel, Steklík Jan - práce z 90. let
1994-09-13 - 1994-10-09Balarin Vilém - obrazy, k 100. výročí narození slezského rodáka
1994-09-13 - 1994-10-09Charousek Pavel - Nespoutané bytosti - sochy, obrazy, grafika, Štenclová Jitka - obrazy z let 1990-1994
1994-06-07 - 1994-09-04Od gotiky po baroko - sochy, obrazy
1994-04-12 - 1994-05-29Nová figurace
1994-03-04 - 1994-04-03Balko Stanislav - malba
1994-01-25 - 1994-02-27Gavlas Antonín, Gavlasová Kateřina - obrazy, keramika
1994-01-14 - 1994-02-27Kovalová Anežka, Koval Miroslav - obrazy, kresby  Catalog
1994-??-?? - 1994-??-??Miler Zdeněk

1993-11-09 - 1994-01-09Umělecká beseda
1993-09-28 - 1993-10-24Slezský salón II.
1993-??-?? - 1993-09-19Štreit Jindřich - Bez hranic - fotografie
1993-05-18 - 1993-08-08Jíra Josef - malba, grafika
1993-04-06 - 1993-05-02Šigut Jiří - fotografie, záznamy
1993-02-09 - 1993-03-28David Jiří - obrazy

1992-12-15 - 1993-01-31Sekal Zbyněk - některé práce z let 1940-1992 - sochy, objekty, kresby
1992-10-19 - 1992-12-06Základatelé českého moderního umění
1992-09-01 - 1992-10-11Preclík Vladimír - sochy
1992-07-14 - 1992-08-23Kroča Antonín - malba (též v kostele svatého Václava)
1992-07-16 - 1992-08-23Stibor Miroslav - Apollón a půlměsíc - fotografie
1992-??-?? - 1992-07-05Mareš Dominik - malba (refektář DU)
1992-05-19 - 1992-07-05Lamr Aleš - výběr z díla
1992-04-07 - 1992-05-10Moucha Miloslav - malba a grafika
1992-02-04 - 1992-03-29Trasa - obrazy, sochy, grafika
1992-??-?? - 1992-??-??Záviš Jiří - volné ilustrace

1991-10-15 - 1992-01-15Šedá cihla - 78/1991
1991-07-12 - 1991-09-22Gebauer Kurt - Stát Kurt Gebauer, soch, kresby, dokumentace 1968-89
1991-06-04 - 1991-??-??Kotík Jan - tvorba z osmdesátých let
1991-05-08 - 1991-05-26Slezský salón I.
1991-03-26 - 1991-05-01Dave Ross - kresby / Moravská kaple /
1991-03-26 - 1991-05-01Tapiserie
1991-01-29 - 1991-03-10Skupina Tunel

1990-11-06 - 1990-12-31Popis jednoho zápasu
1990-09-18 - 1990-10-21Kudláček Jan - ilustrace
1990-06-05 - 1990-08-05Umělecké sdružení Nová skupina
1990-??-?? - 1990-??-??Ouhel Ivan, obrazy, objekty
1990-02-15 - 1990-03-29Urbásek Miloš - obrazy, kresby, grafika  Catalog
1990-??-?? - 1990-??-??Olga Bohdálková, tapisérie

1989-10-11 - 1989-12-30IV. národní přehlídka české scénografie Opava 1989
1989-09-19 - 1989-09-30Nejhezčí dětem - výstava ilustrátorů nakladatelství Albatros  Catalog
1989-06-22 - 1989-07-30Polášek Miloš - fotografie (refektář)
1989-06-20 - 1989-08-20Chovanec Ivo - keramické objekty (oratoř)
1989-06-26 - 1989-08-20Čepelák Ladislav - grafika
1989-04-25 - 1989-06-04Japonské umění - Ohnuki Hiroshi, Itoh Ittosai
1989-04-08 - 1989-06-15Kmentová Eva - životní dílo
1989-??-?? - 1989-04-02Tichý František - kresby, grafika, obrazy

1988-11-30 - 1989-02-05Chrásková Jana - keramická tvorba
1988-10-22 - 1988-11-22Šimánek Dušan - fotografie
1988-??-?? - 1988-??-??Jiránek Vladimír - Dospělým dětem
1988-??-?? - 1988-??-??Kiml Václav, Preclík Vladimír - výběr z díla
1988-??-?? - 1988-??-??GAMA - grafici a kritici amatéři
1988-04-26 - 1988-??-??Stejskal Jiří, Genčev Stojan - restaurátorské práce a volná tvorba
1988-??-?? - 1988-04-17Architektonická tvorba Opavska
1988-01-10 - 1988-??-??Držkovic Valentin, výběr z díla - k 100. výročí umělcova narození

1987-11-17 - 1988-01-03Současná tvorba mladých výtvarných umělců SM kraje
1987-??-?? - 1987-??-??Sokol Valdemar, deskové obrazy a kresby
1987-??-?? - 1987-??-??Nejhezčí dětem, přehlídka ilustrací nakladatelství Albatros
1987-??-?? - 1987-??-??Stanislav Holý
1987-??-?? - 1987-??-??Vladimír Kristin
1987-??-?? - 1987-??-??Nizozemská kresba a grafika
1987-03-24 - 1987-05-03Tapisérie a gobelíny z dílny ve Valašském Meziříčí - počátky a současnost
1987-??-?? - 1987-??-??Stibor Miroslav - fotografie

1986-11-11 - 1986-12-30Fibichová-Preclíková Zdena - plastiky, kresby
1986-??-?? - 1986-??-??Bauch Jan - tvorba
1986-??-?? - 1986-??-??Hofman Ota - tvorba
1986-09-16 - 1986-10-31Čechová Olga - ilustrace a grafika
1986-??-?? - 1986-??-??Děti, mír a umění, celostátní výtvarná a literární soutěž
1986-07-31 - 1986-09-10Havel Vincenc - sochařské dílo
1986-??-?? - 1986-??-??Vrbová-Kotrbová Vilma - dílo
1986-??-?? - 1986-??-??Grafické dílo žáků Sklenářovy školy
1986-01-16 - 1986-02-17Treuchel Josef - výběr z malířského díla

1985-??-?? - 1985-??-??Knižní kultura
1985-??-?? - 1985-??-??Dudič Karel
1985-??-?? - 1985-??-??Hračka, loutka
1985-??-?? - 1985-??-??Scénografie Severomoravského kraje
1985-??-?? - 1985-??-??Hofman Karel - celoživotní dílo
1985-??-?? - 1985-??-??Liptovští výtvarníci Liptov '84
1985-??-?? - 1985-??-??Současná výtvarná tvorba Opavska
1985-??-?? - 1985-??-??Soutěž Mé město, výstava mladých k osvobození Opavy
1985-03-?? - 1985-04-??Pacner Miroslav - Události přírody  Catalog
1985-??-?? - 1985-??-??Zezula Milan, Říhovský Karel - Studie, kresby a grafika

1984-09-13 - 1984-10-21Born Adolf - grafika, ilustrace  Catalog
1984-??-?? - 1984-??-??Janeček Ota - dílo
1984-??-?? - 1984-??-??Týden dětské knihy

1983-??-?? - 1983-??-??Kábrt Josef - obrazy, grafika, kresby
1983-??-?? - 1983-??-??Benešová Daniela, Beneš Karel - obrazy, grafika, ilustrace
1983-??-?? - 1983-??-??Nejhezčí dětem, výstava ilustrátorů nakladatelství Albatros
1983-??-?? - 1983-??-??Z muzejních sbírek - k 100. výroční založení uměleckoprůmyslového muzea v Opavě
1983-??-?? - 1983-??-??Neprojdou - úkol musí být splněn - VI. národní přehlídka vítězných prací soutěže s brannou tematikou
1983-??-?? - 1983-??-??Petera Miloš - obrazy, kresby
1983-??-?? - 1983-??-??Kalousek Jiří - Hum-art
1983-??-?? - 1983-??-??Česká sociální grafika 20. let

1982-??-?? - 1982-??-??Beran Aljo - obrazy, grafika č.57
1982-??-?? - 1982-??-??Didelyté Gražina, grafika
1982-??-?? - 1982-??-??Grafika leningradských výtvarníků
1982-??-?? - 1982-??-??Pilař Radek - Barvou, kresbou, kamerou
1982-??-?? - 1982-??-??Výstava kreseb karikaturistů Dikobrazu
1982-??-?? - 1982-??-??Brunovský Albín - výtvarná tvorba
1982-03-?? - 1982-04-??Preclík Vladimír - výtvarná tvorba
1982-??-?? - 1982-??-??Vohrabal Josef - obrazy
1982-??-?? - 1982-??-??Hollar Václav, grafika z Lukasovy sbírky Okresního vlastivědného muzea v Šumperku

1981-??-?? - 1981-??-??Opava 1981 - II. národní přehlídka prací českých scénografů
1981-??-?? - 1981-??-??Scénografie Loutkového divadla Ostrava v letech 1953-1980
1981-??-?? - 1981-??-??Nejhezčí dětem, přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros
1981-??-?? - 1981-??-??Říhovský Karel, výtvarná tvorba
1981-??-?? - 1981-??-??Haas Leo - politická kresba a grafika
1981-??-?? - 1981-??-??Liesler Josef - výběr z díla
1981-??-?? - 1981-??-??Adamec Vojtěch - komorní plastika, Kadrnožka Dimitrij - obrazy a grafika z let 1970-1980

1980-??-?? - 1980-??-?? Říhovský Karel
1980-09-?? - 1980-10-??Zmatlíková Helena - výbor z díla 1942-1980
1980-??-?? - 1980-??-??Čech Vilém - malířské dílo
1980-??-?? - 1980-??-??Výtvarná tvorba Opavska
1980-??-?? - 1980-??-??35 vítězných let
1980-??-?? - 1980-??-??Holas Ota - Obrazy z cest po SSSR

1979-??-?? - 1979-??-??Beneš Zdeněk, výbor z díla
1979-??-?? - 1979-??-??Současní výtvarní umělci Liptova
1979-??-?? - 1979-??-??Nejhezčí dětem, přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1978
1979-??-?? - 1979-??-??Ivanský Antonín, sochy - Jevgenij Ivanovič Vostokov, obrazy
1979-??-?? - 1979-??-??Proskovská fajáns
1979-??-?? - 1979-??-??Matal Bohumír - obrazy
1979-??-?? - 1979-??-??Vysušil Karel - grafika
1979-??-?? - 1979-??-??Neprakta - kresby

1978-??-?? - 1978-??-??Křížová-Brýdová Eva - výbor z díla
1978-??-?? - 1978-??-??Přikryl Zdeněk - sochařská tvorba
1978-09-?? - 1978-10-??Bouda Cyril - výbor z díla 1935-1977  Catalog
1978-06-?? - 1978-06-??Komárek Vladimír - obrazy a grafika
1978-??-?? - 1978-??-??Mašata Radko - Obrazy, kresby a tapiserie 1966-78
1978-??-?? - 1978-??-??Držkovic Valentin - obrazy a kresby
1978-??-?? - 1978-??-??Únor 1948 a dnešek

1977-12-?? - 1978-01-??Tošenovská Věra - výstava tapiserií
1977-??-?? - 1977-??-?? Walterová Jitka
1977-??-?? - 1977-??-??Opava 1977 - I. národní přehlídka prací českých scénografů
1977-??-?? - 1977-??-??Ilustrace nakladatelství Albatros
1977-06-?? - 1977-06-??Klimovičová Marička - grafika
1977-??-?? - 1977-??-??Necuke - drobná japonská plastika
1977-??-?? - 1977-??-??Procházka Bohumil - olejomalby, akvarely, kresby
1977-??-?? - 1977-??-??Socialistická knižní kultura čtenáři
1977-??-?? - 1977-??-??Kočár Vladimír - obrazy
1977-??-?? - 1977-??-??SSSR očima českých výtvarných umělců

1976-??-?? - 1976-??-??Grus Jaroslav - obrazy a kresby
1976-??-?? - 1976-??-??Socialistická kultura Opavska
1976-??-?? - 1976-??-??Kudláček Jan dětem
1976-??-?? - 1976-??-??Josífko Jaroslav - obrazy ze SSSR
1976-??-?? - 1976-??-??Václavková Eva - scénografie, volná tvorba
1976-??-?? - 1976-??-??Laštovka Karel - obrazy a grafika
1976-??-?? - 1976-??-??Michelangelo - reprodukce kreseb
1976-??-?? - 1976-??-??Členská výstava skupiny X při Domě osvěty Petra Bezruče
1976-??-?? - 1976-??-??Secesní plakát; Jablonecká secese

1975-??-?? - 1975-??-??Rechlík Karel - obrazy, Vlček Miloš - sochy
1975-??-?? - 1975-??-??Dudič Karel - scénografie
1975-??-?? - 1975-??-??Ilustrace nakladatelství Albatros
1975-??-?? - 1975-??-??Terš Vladimír - restaurátorské práce, obrazy, Teršová Marcella - textil
1975-??-?? - 1975-??-??Salichová Helena - výbor z díla
1975-??-?? - 1975-??-??Wielgus Jindřich - sochy a kresby
1975-??-?? - 1975-??-??Na návštěvě v Polsku
1975-??-?? - 1975-??-??Stavíme rodinný dům
1975-??-?? - 1975-??-??Výstava výtvarné skupiny X při Domě osvěty Petra Bezruče

1974-??-?? - 1974-??-??Výstava barevné fotografie DIAFON
1974-??-?? - 1974-??-??Archeologický a stavební výzkum areálu bývalého dominikánského kláštera
1974-??-?? - 1974-??-??Rozvoj města a životního prostředí
1974-??-?? - 1974-??-??Město, ve kterém žiji
1974-??-?? - 1974-??-??Opava očima výtvarníků