Lexikon českých výtvarníků - 14. doplněné a rozšířené vydání


Includes 14. edition Actual index
ARTISTS 10 310
GALLERIES 1 571
ASSOCIATIONS 152
COLLECTIVE EXHIBITIONS 2 881
SCHOOLS 12
SIGNATURE 215
ANIMATED FILMS 2 083
REPRODUCTIONS 6 052
EXHIBITIONS IN GALLERIES 40 882
HYPERTEXT LINKS 289 926
ARTICLES (only czech) 867

OBJEDNÁVKA TÝDENNÍHO INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU:   objednávkový formulář
OBJEDNÁVKA ROČNÍ ON-LINE LICENCE:   jednouživatelská   multilicenceVíce k obsahu:
     Najdete zde informace
- o malířích, sochařích, fotografech, sklářích, ilustrátorech, keramicích, řezbářích, …
- o autorech poštovních známek, mincí, medailí, šperků, animovaného filmu i kresleného humoru, …
- o umělcích zabývajícími se novými médii, videem, enviromentem, instalací, …
- o absolventech odborných škol stejně jako o autodidaktech a představitelích naivního umění,…

     Kritériem pro zařazení umělce je doložení výstavní aktivity, případně členství v profesní organizaci. Jedná se o sběr dat a jejich zařazování do systému, který je umožňuje ověřovat.

     Cílem je, aby každé heslo výtvarníka obsahovalo základní biografická data, autorovu fotografii, čtyři barevné reprodukce děl, informace o členství ve výtvarných spolcích nebo skupinách, pedagogické aktivity, seznam samostatných a kolektivních výstav, literatury a ocenění, případně odkaz na jeho vlastní internetovou stránku. Zde si můžete hesla výtvarníků a galerií prohlédnout.

     Lexikon je sestaven do originálního jednoduchého datového systému. Údaje na jednotlivých stránkách jsou mezi sebou postupně propojovány. Uživatel tak může křížem krážem procházet celým Lexikonem, informace si ověřovat nebo nacházet nové souvislosti. V současné době je těchto propojení více než 200 tisíc. Tato vnitřní síť umožňuje snadnou orientaci ve velkém objemu dat a intuitivní ovládání.

     Vyhledávání výtvarníka je možné prostřednictvím abecedních seznamů, podle znakového řetězce nebo podle výtvarného zaměření.

     Základní členění hesel je v angličtině.

     K vymezení pojmu "český" bylo přistoupeno velice zeširoka. Zahrnuti jsou autoři, kteří nějakým způsobem s Českou republikou souvisejí - narodili se zde, studovali nebo alespoň nějakou část svého života žili a tvořili.

     Variabilní systém umožňuje rozšiřovat Lexikon o další oblasti. V roce 2003 byly položeny základy pro databanku signatur a virtuální knihovnu.

     Záměrně graficky strohá hesla jsou doplňována o fotografickou dokumentaci z výstav (1 500 fotografií) nebo seznamy vystavených děl.

     Novinkou je zařazení prvních videozáznamů pořízených na vernisážích.

     Podstatně rozšířena a zkvalitněna byla oblast tvůrců animovaného filmu. Všichni autoři jsou zahrnuti v samostaném vyhledávači.

     Díky grantu Krajského úřadu Středočeského kraje jsme se v roce 2005 zameřili na zpracování a doplnění hesel autorů s tímto krajem spojených. Aktualizovaná byla hesla známých rodáků, uznávaných autorů starší a střední generace a byla i založena hesla místních méně známých nebo mladých začínajících výtvarníku a studentů.

     Podrobně jsou zmapovány výstavy uměleckých spolků - S.V.U. Mánes, Spolku výtvarných umělců moravských a spolku německých výtvarníků působícího na severní Moravě a ve Slezsku od roku 1945 Kunstring apod.

     Naším cílem je vytvářet důvěryhodný, neustále zkvalitňovaný a rozšiřovaný, zdroj informací o výtvarném umění v ČR.

Minimální technické požadavky:
Libovolné PC s připojením k internetu.
Minimální softwarové požadavky:
Operační systém Windows 95 a prohlížeč Internet Explorer 5.0. a vyšší.
Lexikon je možno užívat i na počítačích s OS Linux a Mac OS.
 
 
Lexikon najdete v těchto veřejných knihovnách nebo s ním pracují pracovníci následujících institucí:
8. vydání (2005)
Národní muzeum, Praha (multilicence)
Ostravská univezita, Ostrava (multilicence)
Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha (multilicence)
Univerzita Palackého, Olomouc (multilicence)
University of Chicago, Chicago, USA
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Ragensburg, Germany
Zentralinstitut fuer Kunstgeschichte, Muenchen, Germany
Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice
Galerie výtvarného umění v Chebu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Museum Kampa, Praha
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Slezská univerzita - Institut tvůrčí fotografie, Opava
Vědecká knihovna v Olomouci
Národní galerie - knihovna, Praha
Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod
Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové
 
7. vydání (2004)
The National Gallery of Art, Washington, D.C., USA
The Academy for Performing Arts, Hong Kong
Knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Praha
Knihovna Františka Bartoše, Zlín
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Muzeum Kampa, Praha
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Krajský úřad Zlínského kraje
SUPŠ Uherské Hradiště
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Ostravská univerzita
Knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Praha
Krajská knihovna v Pardubicích
Galerie výtvarného umění v Chebu
Slezská univerzita - Institut tvůrčí fotografie, Opava
Jihočeský kraj - Krajský úřad, České Budějovice
Česká centra
 
6. vydání (2003)
Yale University, USA
The Clevaland Museum of Art, USA
The Corning Museum of Glass, New York, USA
Sächsisch Landesbibliothek Dresden, Německo
Universitäts- und Landesbibliotek Sachsen-Anhalt, Halle/Saale, Německo
Knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Praha
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň
Městská knihovna Boženy Němcové, Domažlice
ZUŠ Františka Kmocha, Kolín
Česká centra v Budapešti, Bruselu, Berlíně, Vídni, Londýně, Bratislavě, New Yorku, Varšavě, Sofii, Stockholmu, Bukurešti, Kyjevě a Paříži.
 
1. - 5. vydání (1998 - 2002)
Husova knihovna, Říčany
Okresní knihovna Hradec Králové
Okresní knihovna Teplice
Knihovna města Ostravy
Státní vědecká knihovna Ostrava
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Okresní knihovna Písek
VŠ Pedagogická - Mediální studovna Hradec Králové
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Městská knihovna Pelhřimov
Městská knihovna Lanškroun
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Hořice
Městská knihovna Frýdek-Místek
Muzea a knihovny okresu Karlovy Vary
Moravská zemská knihovna, Brno
Okresní knihovna Písek
Okresní knihovna P. Bezruče, Opava
Městská knihovna Znojmo
Národní knihovna Praha
Městská knihovna Vysoké Mýto
Krajská knihovna, Liberec
Univerzitní knihovna, Karviná
Okresní knihovna Svitavy
Státní vědecká knihovna Kladno
Okresní Knihovna v Táboře
Knihovna J. Mahena, Brno
Městská knihovna Praha
Městská knihovna Havířov Bludovice
Státní okresní archiv v Chrudimi
Okresní archív, Ústí nad Orlicí
Státní okresní archiv Karviná
Státní okresní archiv Cheb